sarata

 

 

 

 

 

 

 

jwankari

Site ewa

 

Blawkrdnawa

amadain babatakantan blaw bkainawa harwaha reklamish bkain botan la sitekaman da, bo zanyari zyatr pay wandiman pewa bkan.

lagal rezman

 

Joru sheway babataka

Mawakay u shwenakay

Qabarake u nrxakay ba tako ko

Bo bashtr Xzmat krdni eway Xoshawist

Komal

babati komalayati u shti jwan blaw dakainawa.

1

amozhgari dktoru babaty xo parastn la naxoshiyakan

2

babaty zanstiu zanyari pewist bo bashtr krdn

3

raxnaw raxna grtn la babti site w daray sit, bo aga darkrdni hawlatiya lei